Tin tức tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển công ty, nên công ty chúng tôi yêu cầu tuyển dụng các vị trí sau.
1. Phụ trách kỹ thuật: 01
2. Công nhân lao động phổ thông: 10
3. Lái xe giao hàng: 01